chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 5-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Balance of Trade 05-thg 1-15:30

Employment Change 05-thg 1-15:30

ISM Non-Manufacturing PMI 05-thg 1-17:00

Ivey PMI s.a 05-thg 1-17:00

Unemployment Rate 05-thg 1-15:30

Thời gian Báo cáo: 05-thg 1-2018 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
29-thg 12-22:00 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 1.2082
SL: (B) 1.2053 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.2082 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 05-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2082 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY
29-thg 12-22:00 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 112.9531
SL: (B) 112.5479 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 112.9531 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 05-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 112.9531 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD
13-thg 12-08:00 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 1.3601
SL: (A) 1.3494 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3601 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 47 nến
Xác định 04-thg 1-12:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 04-thg 1-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3601 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
08-thg 12-04:00 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 0.9700
SL: (A) 0.9700 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 0.9798 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 64 nến
Xác định 04-thg 1-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 04-thg 1-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9700 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

NZD/USD
03-thg 1-00:30 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 0.7112
SL: (A) 0.7112 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.7164 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 54 nến
Xác định 04-thg 1-23:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 04-thg 1-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7112 trong vòng 7 giờ tiếp theo.

 

EUR/CAD
12-thg 12-08:00 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 1.5208
SL: (A) 1.5032 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.5142 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 53 nến
Xác định 04-thg 1-16:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 04-thg 1-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.5208.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/CAD
07-thg 12-00:00 -> 05-thg 1-00:00
Mức đích: 1.6876
SL: (A) 1.6876 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.7032 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 66 nến
Xác định 03-thg 1-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 03-thg 1-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.6876 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *