chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Mỹ ngày 24-8-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017
EUR/USD 
04-thg 8-04:00 -> 24-thg 8-16:00
Mức đích: 1.1828
SL: (A) 1.1740 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
RL: (B) 1.1828 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng lên
Chiều dài 43 nến
Xác định 23-thg 8-16:00

Mô hình Tam giác Hướng lên được xác định tại 23-thg 8-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1828 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY 
03-thg 8-08:00 -> 24-thg 8-16:00
Mức đích: 108.6045
SL: (A) 108.6045 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 109.7520 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 48 nến
Xác định 23-thg 8-16:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 23-thg 8-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 108.6045 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
21-thg 8-06:30 -> 24-thg 8-14:00
Mức đích: 1.2837
SL: (A) 1.2774 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 13 giờ

Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 107 nến
Xác định 24-thg 8-10:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 24-thg 8-10:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 13 giờ tiếp theo đối với 1.2837. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD 
10-thg 8-04:00 -> 24-thg 8-16:00
Mức đích: 0.7882
SL: (A) 0.7882 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.7916 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 26 nến
Xác định 24-thg 8-12:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 24-thg 8-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7882 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF 
03-thg 8-08:00 -> 24-thg 8-16:00
Mức đích: 0.9587
SL: (A) 0.9587 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 0.9698 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 49 nến
Xác định 23-thg 8-20:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 23-thg 8-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9587 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CAD 
21-thg 8-19:00 -> 24-thg 8-14:00
Mức đích: 1.2517
RL: (A) 1.2561 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác

Khoảng đích: 13 giờ

Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 89 nến
Xác định 24-thg 8-12:30

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 24-thg 8-12:30. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 13 giờ tiếp theo đối với 1.2517. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/JPY 
14-thg 8-13:00 -> 24-thg 8-14:00
Mức đích: 141.0978
SL: (A) 139.3110 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 140.7540 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 143 nến
Xác định 24-thg 8-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 24-thg 8-12:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 141.0978. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/JPY 
17-thg 8-19:00 -> 24-thg 8-14:00
Mức đích: 129.1190
SL: (A) 128.5475 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 129.1190 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác

Khoảng đích: 11 giờ

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 65 nến
Xác định 24-thg 8-04:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 24-thg 8-04:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 129.1190 trong vòng 11 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *