chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Âu ngày 11-8-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017
EUR/USD
27-thg 7-16:00 -> 11-thg 8-12:00
Mức đích: 1.1803
SL: (A) 1.1689 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu
RL: (B) 1.1816 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu

Khoảng đích: 16 giờ

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Cờ hiệu
Chiều dài 25 nến
Xác định 10-thg 8-20:00

Mô hình Cờ hiệu đã vượt qua đường kháng cự tại 10-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 16 giờ tiếp theo đối với 1.1803.

 

USD/JPY
08-thg 8-07:00 -> 11-thg 8-10:00
Mức đích: 108.9314
SL: (B) 108.9314 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 109.3756 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 8-09:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 108.9314 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
19-thg 7-04:00 -> 11-thg 8-12:00
Mức đích: 1.2953
SL: (A) 1.2953 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.3014 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 61 nến
Xác định 11-thg 8-00:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 11-thg 8-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2953 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
08-thg 8-07:00 -> 11-thg 8-10:00
Mức đích: 0.9598
SL: (B) 0.9598 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9636 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 8-09:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9598 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF
02-thg 8-23:00 -> 11-thg 8-10:00
Mức đích: 1.1261
SL: (A) 1.1261 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1348 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 104 nến
Xác định 11-thg 8-03:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 11-thg 8-03:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1261 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

CHF/JPY
21-thg 7-08:00 -> 11-thg 8-12:00
Mức đích: 112.9680
SL: (A) 112.9680 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 114.3040 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 48 nến
Xác định 10-thg 8-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 10-thg 8-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.9680 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *