chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Âu ngày 11-8-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017
EUR/USD
27-thg 7-16:00 -> 11-thg 8-12:00
Mức đích: 1.1803
SL: (A) 1.1689 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu
RL: (B) 1.1816 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu

Khoảng đích: 16 giờ

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Cờ hiệu
Chiều dài 25 nến
Xác định 10-thg 8-20:00

Mô hình Cờ hiệu đã vượt qua đường kháng cự tại 10-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 16 giờ tiếp theo đối với 1.1803.

 

USD/JPY
08-thg 8-07:00 -> 11-thg 8-10:00
Mức đích: 108.9314
SL: (B) 108.9314 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 109.3756 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 8-09:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 108.9314 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
19-thg 7-04:00 -> 11-thg 8-12:00
Mức đích: 1.2953
SL: (A) 1.2953 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.3014 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 61 nến
Xác định 11-thg 8-00:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 11-thg 8-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2953 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
08-thg 8-07:00 -> 11-thg 8-10:00
Mức đích: 0.9598
SL: (B) 0.9598 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9636 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 8-09:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9598 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF
02-thg 8-23:00 -> 11-thg 8-10:00
Mức đích: 1.1261
SL: (A) 1.1261 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1348 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 104 nến
Xác định 11-thg 8-03:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 11-thg 8-03:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1261 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

CHF/JPY
21-thg 7-08:00 -> 11-thg 8-12:00
Mức đích: 112.9680
SL: (A) 112.9680 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 114.3040 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 48 nến
Xác định 10-thg 8-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 10-thg 8-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.9680 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *