chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 9-4-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

Balance of Trade 09-thg 4-09:00

Consumer Confidence 09-thg 4-08:00

Thời gian Báo cáo: 09-thg 4-2018 01:15 EEST

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
20-thg 3-10:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 1.2323
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 262 nến
Xác định 06-thg 4-20:00

Tiếp cận mức Kháng cự của 1.2323 được xác định tại 06-thg 4-20:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY
15-thg 3-16:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 105.6590
SL: (A) 105.6590 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 107.4930 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 58 nến
Xác định 06-thg 4-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 06-thg 4-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 105.6590 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

GBP/USD
19-thg 3-00:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 1.4183
SL: (A) 1.3966 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.4096 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 50 nến
Xác định 06-thg 4-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 06-thg 4-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.4183.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD
13-thg 3-00:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 0.7643
SL: (A) 0.7643 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.7727 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 66 nến
Xác định 05-thg 4-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 05-thg 4-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7643 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
03-thg 4-22:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 0.9575
SL: (B) 0.9575 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9608 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 07-thg 4-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9575 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CAD
04-thg 4-06:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 1.2796
SL: (A) 1.2734 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.2796 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 27 nến
Xác định 06-thg 4-21:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 06-thg 4-21:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2796 trong vòng 5 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/USD
13-thg 3-00:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 0.7195
SL: (A) 0.7195 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.7323 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 67 nến
Xác định 05-thg 4-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 05-thg 4-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7195 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

GBP/JPY
02-thg 4-14:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 150.6665
SL: (A) 150.4195 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 21 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 66 nến
Xác định 07-thg 4-00:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 07-thg 4-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 150.6665 trong vòng 21 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/JPY
27-thg 3-09:00 -> 07-thg 4-00:00
Mức đích: 131.0615
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 155 nến
Xác định 06-thg 4-21:00

Tiếp cận mức Hỗ trợ của 131.0615 được xác định tại 06-thg 4-21:00
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *