chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 9-3-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

Balance of Trade 09-thg 3-09:00

BoJ Interest Rate Decision 09-thg 3-05:00

Employment Change 09-thg 3-15:30

Unemployment Rate 09-thg 3-15:30

Thời gian Báo cáo: 09-thg 3-2018 00:26 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 01-thg 2-00:00 -> 09-thg 3-00:00
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng Hàng ngày
Mô hình Nến Liên tiếp
Chiều dài 4 nến
Xác định 07-thg 3-00:00

EUR/USD đã trải qua 4 nến tăng giá liên tiếp. Biến động giá giảm giá khả thi để theo dõi.

 

USD/JPY
07-thg 3-07:30 -> 09-thg 3-00:15
Mức đích: 106.0640
SL: (A) 106.0640 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 106.3155 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 10 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 118 nến
Xác định 09-thg 3-00:15

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 09-thg 3-00:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 106.0640 trong vòng 10 giờ tiếp theo.

 

GBP/USD
05-thg 3-22:00 -> 09-thg 3-01:00
Mức đích: 1.3795
SL: (B) 1.3795 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3830 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 09-thg 3-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3795 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF 05-thg 2-00:00 -> 09-thg 3-00:00
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng Hàng ngày
Mô hình Nến Liên tiếp
Chiều dài 4 nến
Xác định 09-thg 3-00:00

USD/CHF đã trải qua 4 nến tăng giá liên tiếp. Biến động giá giảm giá khả thi để theo dõi.

 

USD/CAD 29-thg 1-00:00 -> 09-thg 3-00:00
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng Hàng ngày
Mô hình Biến động Lớn
Chiều dài 8 nến
Xác định 08-thg 3-00:00

USD/CAD đã trải qua một biến động 2.13% tăng giá trong 9 ngày vừa qua.

 

NZD/USD
05-thg 3-17:30 -> 09-thg 3-00:30
Mức đích: 0.7298
SL: (A) 0.7245 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.7298 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 16 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 109 nến
Xác định 08-thg 3-22:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 08-thg 3-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7298 trong vòng 16 giờ tiếp theo.

 

GBP/JPY
23-thg 2-12:00 -> 09-thg 3-04:00
Mức đích: 145.2635
SL: (A) 146.2935 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu
RL: (B) 147.6690 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu
Khoảng đích: 19 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Cờ hiệu
Chiều dài 20 nến
Xác định 08-thg 3-20:00

Mô hình Cờ hiệu đã vượt qua đường hỗ trợ tại 08-thg 3-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 19 giờ tiếp theo đối với 145.2635.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF 31-thg 1-00:00 -> 09-thg 3-00:00
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng Hàng ngày
Mô hình Biến động Lớn
Chiều dài 7 nến
Xác định 09-thg 3-00:00

EUR/CHF đã trải qua một biến động 1.95% tăng giá trong 8 ngày vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *