chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 9-2-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Balance of Trade 09-thg 2-11:30

Employment Change 09-thg 2-15:30

Unemployment Rate 09-thg 2-15:30

Thời gian Báo cáo: 09-thg 2-2018 00:35 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
05-thg 2-22:00 -> 09-thg 2-01:00
Mức đích: 1.2230
SL: (B) 1.2230 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.2264 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 09-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2230 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
23-thg 1-11:00 -> 09-thg 2-01:00
Mức đích: 108.4145
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 239 nến
Xác định 08-thg 2-19:00

Tiếp cận mức Hỗ trợ của 108.4145 được xác định tại 08-thg 2-19:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
26-thg 1-07:00 -> 09-thg 2-01:00
Mức đích: 1.3836
SL: (A) 1.3836 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.4067 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 181 nến
Xác định 09-thg 2-00:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 09-thg 2-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3836 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
25-thg 1-10:00 -> 09-thg 2-01:00
Mức đích: 0.9337
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 195 nến
Xác định 08-thg 2-18:00

Tiếp cận mức Hỗ trợ của 0.9337 được xác định tại 08-thg 2-18:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CAD
05-thg 2-18:00 -> 09-thg 2-00:30
Mức đích: 1.2547
SL: (A) 1.2547 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.2614 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 14 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 107 nến
Xác định 08-thg 2-21:30

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 08-thg 2-21:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2547 trong vòng 14 giờ tiếp theo.

 

NZD/USD
06-thg 2-18:00 -> 09-thg 2-00:30
Mức đích: 0.7258
SL: (A) 0.7193 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.7233 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 61 nến
Xác định 08-thg 2-20:30

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 08-thg 2-20:30. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 6 giờ tiếp theo đối với 0.7258.

 

EUR/JPY
26-thg 1-07:00 -> 09-thg 2-01:00
Mức đích: 132.3598
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 177 nến
Xác định 08-thg 2-19:00

Phá vỡ mức Hỗ trợ của 133.8725 tại 08-thg 2-19:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF
07-thg 2-09:30 -> 09-thg 2-00:30
Mức đích: 1.1447
SL: (A) 1.1447 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1502 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 103 nến
Xác định 08-thg 2-22:15

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 08-thg 2-22:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1447 trong vòng 6 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/CHF
16-thg 1-16:00 -> 09-thg 2-04:00
Mức đích: 1.3267
SL: (A) 1.2981 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.3301 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 60 nến
Xác định 08-thg 2-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 08-thg 2-08:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.3267.
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

 

GBP/CAD
23-thg 1-09:00 -> 09-thg 2-01:00
Mức đích: 1.7702
SL: (A) 1.7367 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.7554 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 237 nến
Xác định 08-thg 2-15:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 08-thg 2-15:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.7702.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *