chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 9-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Balance of Trade 09-thg 1-09:00

Consumer Confidence 09-thg 1-07:00

Unemployment Rate 09-thg 1-12:00

Thời gian Báo cáo: 09-thg 1-2018 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
03-thg 1-22:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 1.1958
SL: (B) 1.1958 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.1977 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 09-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1958 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
03-thg 1-22:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 113.2959
SL: (B) 112.8861 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 113.2959 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 09-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 113.2959 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD
21-thg 12-11:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 1.3651
SL: (A) 1.3523 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.3586 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 194 nến
Xác định 08-thg 1-18:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 08-thg 1-18:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.3651.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
18-thg 12-08:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 0.9856
SL: (A) 0.9745 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.9785 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 41 nến
Xác định 08-thg 1-12:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 08-thg 1-12:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 0.9856.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
28-thg 12-23:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 1.2355
SL: (A) 1.2355 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.2450 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 100 nến
Xác định 08-thg 1-23:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 08-thg 1-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2355 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

GBP/JPY
27-thg 12-22:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 153.6430
SL: (A) 152.8765 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 153.6430 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 121 nến
Xác định 08-thg 1-21:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 08-thg 1-21:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 153.6430 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/CHF
04-thg 1-06:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 1.1733
SL: (A) 1.1686 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1733 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 202 nến
Xác định 08-thg 1-22:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 08-thg 1-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1733 trong vòng 15 giờ tiếp theo.

 

EUR/CAD
06-thg 12-00:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 1.4830
RL: (A) 1.5139 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 82 nến
Xác định 05-thg 1-16:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống đã vượt qua đường hỗ trợ tại 05-thg 1-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.4830.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/CAD
13-thg 12-08:00 -> 09-thg 1-00:00
Mức đích: 1.7032
SL: (A) 1.6759 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.7032 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 59 nến
Xác định 08-thg 1-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 08-thg 1-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.7032 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *