chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 8-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 08-thg 1-2018 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
22-thg 12-01:00 -> 06-thg 1-00:00
Mức đích: 1.2089
SL: (A) 1.2021 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.2089 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 163 nến
Xác định 05-thg 1-22:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 05-thg 1-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2089 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

USD/JPY
02-thg 1-02:00 -> 06-thg 1-00:00
Mức đích: 112.7230
SL: (A) 112.7230 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 113.2885 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 11 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 50 nến
Xác định 05-thg 1-19:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 05-thg 1-19:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.7230 trong vòng 11 giờ tiếp theo.

 

GBP/USD
19-thg 12-06:00 -> 06-thg 1-00:00
Mức đích: 1.3601
SL: (A) 1.3523 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3601 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 222 nến
Xác định 05-thg 1-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 05-thg 1-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3601 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
22-thg 12-10:00 -> 06-thg 1-00:00
Mức đích: 0.9740
SL: (A) 0.9740 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.9785 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 151 nến
Xác định 05-thg 1-18:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 05-thg 1-18:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9740 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/CHF
02-thg 1-23:00 -> 06-thg 1-00:00
Mức đích: 1.3261
SL: (A) 1.3220 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3261 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 33 nến
Xác định 05-thg 1-21:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 05-thg 1-21:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3261 trong vòng 7 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/CAD
28-thg 12-20:00 -> 06-thg 1-00:00
Mức đích: 1.4880
RL: (A) 1.5139 TP cuối cùng của Mô hình Hai đỉnh
Khoảng đích: 16 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hai đỉnh
Chiều dài 75 nến
Xác định 05-thg 1-16:00

Mô hình Hai đỉnh đã vượt qua đường hỗ trợ tại 05-thg 1-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 16 giờ tiếp theo đối với 1.4880.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *