chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 7-11-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 07-thg 11-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
09-thg 10-00:00 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 1.1574
 
SL: (A) 1.1574 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1690 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 78 nến
Xác định 03-thg 11-20:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 03-thg 11-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1574 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY 
01-thg 11-22:00 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 113.5000
 
SL: (B) 113.5000 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 113.9150 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 07-thg 11-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 113.5000 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
01-thg 11-21:00 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 1.3185
 
SL: (B) 1.3161 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3185 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 07-thg 11-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3185 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF 
23-thg 10-00:00 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 0.9949
 
SL: (A) 0.9949 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.0029 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 28 nến
Xác định 06-thg 11-16:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 06-thg 11-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9949 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/JPY 
03-thg 11-20:45 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 149.4500
 
SL: (A) 149.4500 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 149.8940 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 5 giờ
 
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 62 nến
Xác định 06-thg 11-23:45

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 06-thg 11-23:45. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 149.4500 trong vòng 5 giờ tiếp theo.

 

GBP/CHF 
04-thg 10-08:00 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 1.3330
 
SL: (A) 1.3034 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3330 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 93 nến
Xác định 04-thg 11-00:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 04-thg 11-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3330 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

GBP/CAD 
02-thg 11-01:30 -> 07-thg 11-00:00
Mức đích: 1.6649
 
SL: (A) 1.6649 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.6763 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 17 giờ
 
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 218 nến
Xác định 06-thg 11-23:15

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 06-thg 11-23:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.6649 trong vòng 17 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *