chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 6-12-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 06-thg 12-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
30-thg 11-04:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 1.1874
 
SL: (A) 1.1801 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1874 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 15 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 52 nến
Xác định 05-thg 12-23:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 05-thg 12-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1874 trong vòng 15 giờ tiếp theo.

 

USD/JPY 
30-thg 11-22:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 112.4338
 
SL: (B) 112.4338 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 112.7442 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 06-thg 12-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.4338 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
30-thg 11-22:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 1.3428
 
SL: (B) 1.3428 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3456 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 06-thg 12-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3428 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

AUD/USD 
17-thg 11-12:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 0.7666
 
SL: (A) 0.7590 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
RL: (B) 0.7639 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
Khoảng đích: 20 giờ
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng lên
Chiều dài 33 nến
Xác định 05-thg 12-04:00

Mô hình Tam giác Hướng lên đã vượt qua đường kháng cự tại 05-thg 12-04:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 20 giờ tiếp theo đối với 0.7666. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF 
30-thg 11-22:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 0.9837
 
SL: (A) 0.9837 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.9888 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 16 giờ
 
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 103 nến
Xác định 05-thg 12-23:30

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 05-thg 12-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9837 trong vòng 16 giờ tiếp theo.

 

NZD/USD 
16-thg 11-16:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 0.6817
 
SL: (A) 0.6817 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.6908 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 41 nến
Xác định 05-thg 12-20:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 05-thg 12-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.6817 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/JPY 
30-thg 11-04:00 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 150.5315
 
SL: (A) 150.5315 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 151.8165 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 15 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 52 nến
Xác định 05-thg 12-23:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 05-thg 12-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 150.5315 trong vòng 15 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/JPY 
01-thg 12-22:45 -> 06-thg 12-00:00
Mức đích: 133.7450
 
SL: (A) 133.0100 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 133.7450 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 11 giờ
 
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 147 nến
Xác định 05-thg 12-23:30

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 05-thg 12-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 133.7450 trong vòng 11 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *