chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 5-12-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 05-thg 12-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
17-thg 11-08:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 1.1940
SL: (A) 1.1829 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.1940 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 4 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 223 nến
Xác định 04-thg 12-23:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 04-thg 12-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1940 trong vòng 4 ngày tiếp theo.

 

USD/JPY
29-thg 11-22:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 112.2014
SL: (B) 112.2014 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 112.6046 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 05-thg 12-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.2014 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
22-thg 11-17:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 1.3549
SL: (A) 1.3412 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3549 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 146 nến
Xác định 04-thg 12-19:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 04-thg 12-19:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3549 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

AUD/USD
01-thg 11-08:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 0.7645
SL: (A) 0.7552 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.7645 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 90 nến
Xác định 01-thg 12-12:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 01-thg 12-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7645 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
29-thg 11-22:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 0.9865
SL: (B) 0.9837 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9865 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 05-thg 12-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9865 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/USD
16-thg 11-20:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 0.6817
SL: (A) 0.6817 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.6912 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 23 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 32 nến
Xác định 04-thg 12-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 04-thg 12-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.6817 trong vòng 23 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/JPY
22-thg 11-19:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 152.3195
SL: (A) 151.2500 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 152.3195 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 144 nến
Xác định 04-thg 12-19:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 04-thg 12-19:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 152.3195 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

EUR/JPY
16-thg 11-16:00 -> 05-thg 12-00:00
Mức đích: 134.3825
SL: (A) 132.9180 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 134.3825 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 19 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 32 nến
Xác định 04-thg 12-04:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 04-thg 12-04:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 134.3825 trong vòng 19 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *