chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 4-12-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 04-thg 12-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
07-thg 11-00:00 -> 02-thg 12-00:00
Mức đích: 1.1961
SL: (A) 1.1809 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.1961 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 67 nến
Xác định 30-thg 11-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 30-thg 11-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1961 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY
28-thg 11-21:00 -> 02-thg 12-00:00
Mức đích: 111.8629
SL: (B) 111.8629 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 112.3531 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 01-thg 12-23:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 111.8629 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
28-thg 11-21:00 -> 02-thg 12-00:00
Mức đích: 1.3445
SL: (B) 1.3445 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3497 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 01-thg 12-23:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3445 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
28-thg 11-21:00 -> 02-thg 12-00:00
Mức đích: 0.9750
SL: (B) 0.9750 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9782 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 01-thg 12-23:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9750 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF
14-thg 11-12:00 -> 02-thg 12-00:00
Mức đích: 1.1558
RL: (A) 1.1737 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 42 nến
Xác định 01-thg 12-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 01-thg 12-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.1558.
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *