chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 4-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Adp Employment Change 04-thg 1-15:15

Thời gian Báo cáo: 04-thg 1-2018 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
29-thg 12-22:30 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 1.2004
SL: (A) 1.2004 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.2029 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 9 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 59 nến
Xác định 03-thg 1-23:30

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 03-thg 1-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2004 trong vòng 9 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
28-thg 12-22:00 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 112.6636
SL: (B) 112.3584 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 112.6636 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 04-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 112.6636 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD
28-thg 12-22:00 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 1.3503
SL: (B) 1.3503 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3532 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 04-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3503 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
02-thg 1-06:00 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 0.9797
SL: (A) 0.9763 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.9797 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 45 nến
Xác định 03-thg 1-23:30

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 03-thg 1-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9797 trong vòng 6 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
02-thg 1-10:30 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 1.2554
SL: (A) 1.2530 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.2554 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 37 nến
Xác định 03-thg 1-23:30

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 03-thg 1-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2554 trong vòng 5 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/USD
15-thg 12-16:00 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 0.7131
SL: (A) 0.7074 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.7131 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 23 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 29 nến
Xác định 03-thg 1-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 03-thg 1-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7131 trong vòng 23 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/JPY
22-thg 12-21:00 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 151.7119
SL: (A) 151.8710 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 152.8150 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 97 nến
Xác định 03-thg 1-17:00

Mô hình Kênh đi Lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 03-thg 1-17:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 151.7119.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/JPY
27-thg 12-14:00 -> 04-thg 1-00:00
Mức đích: 134.5467
SL: (A) 134.9380 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 135.5085 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 56 nến
Xác định 03-thg 1-13:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 03-thg 1-13:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 7 giờ tiếp theo đối với 134.5467.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *