chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 3-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

FOMC Minutes 03-thg 1-21:00

ISM Manufacturing PMI 03-thg 1-17:00

Unemployment Change 03-thg 1-10:55

Unemployment Rate 03-thg 1-10:55

Thời gian Báo cáo: 03-thg 1-2018 00:15 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
26-thg 12-01:00 -> 03-thg 1-01:00
Mức đích: 1.1946
SL: (A) 1.1946 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.2081 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 16 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 71 nến
Xác định 02-thg 1-17:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 02-thg 1-17:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1946 trong vòng 16 giờ tiếp theo.

 

USD/JPY
20-thg 12-22:00 -> 03-thg 1-01:00
Mức đích: 112.7395
SL: (A) 112.0560 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 112.7395 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 122 nến
Xác định 02-thg 1-22:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 02-thg 1-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 112.7395 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/USD
27-thg 12-22:00 -> 03-thg 1-01:00
Mức đích: 1.3609
SL: (B) 1.3579 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3609 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 03-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3609 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
27-thg 12-22:00 -> 03-thg 1-01:00
Mức đích: 0.9707
SL: (B) 0.9707 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9727 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 03-thg 1-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9707 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

NZD/USD
15-thg 12-16:00 -> 03-thg 1-04:00
Mức đích: 0.7061
SL: (A) 0.7061 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.7131 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 25 nến
Xác định 02-thg 1-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 02-thg 1-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7061 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

EUR/JPY
11-thg 12-00:00 -> 03-thg 1-04:00
Mức đích: 134.5460
SL: (A) 134.5460 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 135.6345 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 50 nến
Xác định 02-thg 1-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 02-thg 1-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 134.5460 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

EUR/CHF
20-thg 12-04:00 -> 03-thg 1-01:00
Mức đích: 1.1671
SL: (A) 1.1671 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1728 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 138 nến
Xác định 02-thg 1-21:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 02-thg 1-21:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1671 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *