chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 29-11-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 29-thg 11-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
27-thg 11-17:45 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 1.1899
 
SL: (A) 1.1827 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1899 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 6 giờ
 
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 79 nến
Xác định 28-thg 11-23:45

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 28-thg 11-23:45. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1899 trong vòng 6 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

 

USD/JPY 
20-thg 11-05:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 111.7419
 
SL: (A) 110.8420 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 111.6920 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 108 nến
Xác định 28-thg 11-13:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 28-thg 11-13:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 111.7419. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD 
23-thg 11-22:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 1.3357
 
SL: (B) 1.3324 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3357 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 29-thg 11-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3357 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD 
13-thg 11-12:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 0.7569
 
SL: (A) 0.7594 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu
RL: (B) 0.7645 TP cuối cùng của Mô hình Cờ hiệu
Khoảng đích: 8 giờ
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Cờ hiệu
Chiều dài 27 nến
Xác định 28-thg 11-00:00

Mô hình Cờ hiệu đã vượt qua đường hỗ trợ tại 28-thg 11-00:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 8 giờ tiếp theo đối với 0.7569. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF 
03-thg 11-00:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 0.9947
 
SL: (A) 0.9779 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.9947 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 62 nến
Xác định 28-thg 11-00:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 28-thg 11-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9947 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

 

NZD/USD 
07-thg 11-08:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 0.6960
 
SL: (A) 0.6845 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.6905 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 48 nến
Xác định 27-thg 11-16:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 27-thg 11-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 0.6960. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/JPY 
24-thg 11-05:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 132.5700
 
SL: (A) 131.7235 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 132.5700 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 13 giờ
 
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 89 nến
Xác định 28-thg 11-22:30

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 28-thg 11-22:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 132.5700 trong vòng 13 giờ tiếp theo.

 

GBP/NZD 
31-thg 10-20:00 -> 29-thg 11-00:00
Mức đích: 1.9048
 
SL: (A) 1.9288 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.9434 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 72 nến
Xác định 27-thg 11-16:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 27-thg 11-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.9048. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *