chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 28-8-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017
EUR/USD 
22-thg 8-23:00 -> 28-thg 8-01:00
Mức đích: 1.1964
SL: (B) 1.1925 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.1964 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 28-thg 8-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1964 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY 
22-thg 8-23:00 -> 28-thg 8-02:00
Mức đích: 108.9964
SL: (B) 108.9964 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 109.5056 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 28-thg 8-01:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 108.9964 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
04-thg 8-00:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 1.2957
SL: (A) 1.2780 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 18 giờ

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 56 nến
Xác định 25-thg 8-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 25-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 18 giờ tiếp theo đối với 1.2957. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF 
03-thg 8-00:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 0.9510
RL: (A) 0.9698 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 61 nến
Xác định 25-thg 8-20:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống đã vượt qua đường hỗ trợ tại 25-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 0.9510. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/JPY 
25-thg 7-12:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 142.0794
SL: (A) 139.7930 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 143.1010 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 93 nến
Xác định 25-thg 8-04:00

Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 25-thg 8-04:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 142.0794. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/JPY 
26-thg 7-12:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 130.8103
SL: (A) 127.5625 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 91 nến
Xác định 25-thg 8-20:00

Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 25-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 130.8103. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *