chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 27-9-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017
EUR/USD 
19-thg 9-19:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 1.2005
SL: (A) 1.1757 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.2005 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 192 nến
Xác định 26-thg 9-21:30

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 26-thg 9-21:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2005 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

USD/JPY 
21-thg 9-23:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 112.4526
SL: (B) 112.0344 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 112.4526 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 27-thg 9-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 112.4526 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD 
21-thg 9-23:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 1.3440
SL: (B) 1.3440 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3480 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 27-thg 9-01:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3440 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

AUD/USD 
14-thg 9-22:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 0.7947
SL: (A) 0.7859 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 0.7947 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 144 nến
Xác định 26-thg 9-22:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 26-thg 9-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7947 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

USD/CHF 
06-thg 9-08:00 -> 27-thg 9-04:00
Mức đích: 0.9748
SL: (A) 0.9643 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.9748 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 48 nến
Xác định 26-thg 9-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 26-thg 9-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9748 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/USD 
19-thg 9-03:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 0.7342
SL: (A) 0.7168 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.7342 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 98 nến
Xác định 27-thg 9-00:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 27-thg 9-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7342 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

EUR/JPY 
25-thg 9-16:30 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 132.5965
SL: (A) 132.3090 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 132.5965 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên

Khoảng đích: 6 giờ

Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 85 nến
Xác định 27-thg 9-00:15

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 27-thg 9-00:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 132.5965 trong vòng 6 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/CHF 
13-thg 9-11:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 1.2954
SL: (A) 1.2954 TP cuối cùng của Mô hình Đầu và Vai
RL: (B) 1.3084 TP cuối cùng của Mô hình Đầu và Vai

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Đầu và Vai
Chiều dài 176 nến
Xác định 26-thg 9-22:00

Mô hình Đầu và Vai được xác định tại 26-thg 9-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2954 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

CHF/JPY 
21-thg 9-15:00 -> 27-thg 9-01:00
Mức đích: 116.0004
SL: (A) 114.9895 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 5 giờ

Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 38 nến
Xác định 26-thg 9-18:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 26-thg 9-18:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 5 giờ tiếp theo đối với 116.0004. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/JPY 
13-thg 9-04:00 -> 27-thg 9-04:00
Mức đích: 82.2180
SL: (A) 80.4935 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
RL: (B) 82.2180 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Lá cờ
Chiều dài 23 nến
Xác định 27-thg 9-00:00

Mô hình Lá cờ được xác định tại 27-thg 9-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 82.2180 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *