chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 17-4-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Claimant Count Change 17-thg 4-11:30

Unemployment Rate 17-thg 4-11:30

ZEW Economic Sentiment Index 17-thg 4-12:00

Thời gian Báo cáo: 17-thg 4-2018 01:17 EEST

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
13-thg 4-09:00 -> 17-thg 4-01:30
Mức đích: 1.2395
SL: (A) 1.2376 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.2395 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 40 nến
Xác định 17-thg 4-00:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 17-thg 4-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2395 trong vòng 5 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY
27-thg 3-08:00 -> 17-thg 4-04:00
Mức đích: 106.6515
SL: (A) 106.6515 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 107.7785 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 47 nến
Xác định 16-thg 4-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 16-thg 4-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 106.6515 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/USD
11-thg 4-23:00 -> 17-thg 4-02:00
Mức đích: 1.4350
SL: (B) 1.4325 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.4350 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 17-thg 4-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.4350 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD
27-thg 3-20:00 -> 17-thg 4-04:00
Mức đích: 0.7810
SL: (A) 0.7752 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.7810 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 46 nến
Xác định 16-thg 4-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 16-thg 4-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7810 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
11-thg 4-23:00 -> 17-thg 4-02:00
Mức đích: 0.9588
SL: (B) 0.9588 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9607 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 17-thg 4-01:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9588 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

NZD/USD
12-thg 3-08:00 -> 17-thg 4-04:00
Mức đích: 0.7195
SL: (A) 0.7195 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.7390 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 103 nến
Xác định 13-thg 4-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 13-thg 4-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7195 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

GBP/JPY
23-thg 3-04:00 -> 17-thg 4-04:00
Mức đích: 151.1755
SL: (A) 151.1755 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 153.8545 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 57 nến
Xác định 16-thg 4-04:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 16-thg 4-04:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 151.1755 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

EUR/JPY
09-thg 4-04:00 -> 17-thg 4-02:00
Mức đích: 132.3145
Khoảng đích: 19 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 94 nến
Xác định 16-thg 4-21:00

Tiếp cận mức Hỗ trợ của 132.3145 được xác định tại 16-thg 4-21:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *