chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 16-4-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Retail Sales MoM 16-thg 4-15:30

Thời gian Báo cáo: 16-thg 4-2018 01:16 EEST

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
09-thg 3-20:00 -> 16-thg 4-04:00
Mức đích: 1.2215
SL: (A) 1.2215 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.2396 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 99 nến
Xác định 12-thg 4-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 12-thg 4-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2215 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

USD/JPY
10-thg 4-23:00 -> 16-thg 4-02:00
Mức đích: 107.7206
SL: (B) 107.2494 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 107.7206 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 16-thg 4-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 107.7206 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD
28-thg 3-02:00 -> 16-thg 4-02:00
Mức đích: 1.4146
SL: (A) 1.4146 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.4296 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 248 nến
Xác định 13-thg 4-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 13-thg 4-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.4146 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

AUD/USD
02-thg 4-02:00 -> 16-thg 4-02:00
Mức đích: 0.7746
SL: (A) 0.7752 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.7810 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 181 nến
Xác định 13-thg 4-19:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 13-thg 4-19:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 5 giờ tiếp theo đối với 0.7746.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
10-thg 4-23:00 -> 16-thg 4-02:00
Mức đích: 0.9641
SL: (B) 0.9611 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9641 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 16-thg 4-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9641 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
09-thg 3-12:00 -> 16-thg 4-04:00
Mức đích: 1.2944
SL: (A) 1.2545 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.2944 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 100 nến
Xác định 12-thg 4-12:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 12-thg 4-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2944 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

EUR/JPY
27-thg 3-08:00 -> 16-thg 4-04:00
Mức đích: 131.8065
SL: (A) 131.8065 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 132.8975 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 44 nến
Xác định 14-thg 4-00:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 14-thg 4-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 131.8065 trong vòng 6 giờ tiếp theo.

 

GBP/CAD
16-thg 3-00:00 -> 16-thg 4-04:00
Mức đích: 1.8095
SL: (A) 1.7817 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.8095 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 18 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 77 nến
Xác định 12-thg 4-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 12-thg 4-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.8095 trong vòng 18 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *