chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 14-2-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Core Inflation Rate YoY 14-thg 2-15:30

GDP Growth Annualized Prel 14-thg 2-01:50

GDP Growth Rate QoQ 2nd Est 14-thg 2-12:00

GDP Growth Rate QoQ Adv 14-thg 2-11:00

GDP Growth Rate QoQ Flash 14-thg 2-09:00

GDP Growth Rate QoQ Prel 14-thg 2-01:50

GDP Growth Rate YoY 2nd Est 14-thg 2-12:00

GDP Growth Rate YoY Adv 14-thg 2-11:00

GDP Growth Rate YoY Flash 14-thg 2-09:00

Inflation Rate YoY 14-thg 2-15:30

Retail Sales MoM 14-thg 2-15:30

Westpac Consumer Confidence Change 14-thg 2-01:30

Westpac Consumer Confidence Index 14-thg 2-01:30

Thời gian Báo cáo: 14-thg 2-2018 00:22 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
12-thg 2-11:30 -> 14-thg 2-00:30
Mức đích: 1.2329
 
SL: (A) 1.2346 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.2366 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 5 giờ
 
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 36 nến
Xác định 14-thg 2-00:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 14-thg 2-00:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 5 giờ tiếp theo đối với 1.2329.

 

USD/JPY 
08-thg 2-22:00 -> 14-thg 2-01:00
Mức đích: 107.6536
 
SL: (B) 107.6536 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 107.9804 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 14-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 107.6536 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
25-thg 1-08:00 -> 14-thg 2-04:00
Mức đích: 1.4067
 
SL: (A) 1.3765 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.4067 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 8 giờ
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 36 nến
Xác định 12-thg 2-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 12-thg 2-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.4067 trong vòng 8 giờ tiếp theo.

 

USD/CHF 
08-thg 2-22:00 -> 14-thg 2-01:00
Mức đích: 0.9339
 
SL: (B) 0.9339 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9362 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 14-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9339 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CAD 
31-thg 1-07:00 -> 14-thg 2-01:00
Mức đích: 1.2689
 
SL: (A) 1.2567 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.2689 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 178 nến
Xác định 13-thg 2-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 13-thg 2-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2689 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/USD 
06-thg 2-21:00 -> 14-thg 2-01:00
Mức đích: 0.7234
 
SL: (A) 0.7234 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.7315 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 16 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 74 nến
Xác định 13-thg 2-16:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 13-thg 2-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7234 trong vòng 16 giờ tiếp theo.

 

EUR/JPY 
29-thg 1-04:00 -> 14-thg 2-04:00
Mức đích: 131.9875
 
SL: (A) 131.9875 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 133.7940 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 31 nến
Xác định 13-thg 2-12:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 13-thg 2-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 131.9875 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

EUR/CHF 
17-thg 1-04:00 -> 14-thg 2-04:00
Mức đích: 1.1620
 
SL: (A) 1.1447 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1620 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 69 nến
Xác định 12-thg 2-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 12-thg 2-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1620 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/CHF 
24-thg 1-04:00 -> 14-thg 2-04:00
Mức đích: 1.3242
 
SL: (A) 1.2914 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.3242 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 11 giờ
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 41 nến
Xác định 12-thg 2-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 12-thg 2-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3242 trong vòng 11 giờ tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *