chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 14-11-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 14-thg 11-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
03-thg 11-02:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 1.1678
 
SL: (A) 1.1638 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.1678 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 113 nến
Xác định 13-thg 11-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 13-thg 11-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1678 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY 
27-thg 10-00:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 114.0523
 
SL: (A) 113.2445 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 113.6960 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 34 nến
Xác định 13-thg 11-20:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 13-thg 11-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 114.0523.

 

GBP/USD 
18-thg 10-20:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 1.3040
 
SL: (A) 1.3040 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.3229 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 4 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 66 nến
Xác định 13-thg 11-12:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 13-thg 11-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3040 trong vòng 4 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

AUD/USD 
09-thg 11-02:30 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 0.7666
 
SL: (A) 0.7617 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 0.7666 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 15 giờ
 
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 210 nến
Xác định 13-thg 11-21:30

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 13-thg 11-21:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7666 trong vòng 15 giờ tiếp theo.

 

USD/CHF 
30-thg 10-04:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 0.9922
 
SL: (A) 0.9922 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 0.9987 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 28 nến
Xác định 13-thg 11-20:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 13-thg 11-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9922 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CAD 
22-thg 9-04:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 1.2449
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 161 nến
Xác định 10-thg 11-08:00

Tiếp cận mức Hỗ trợ của 1.2449 được xác định tại 10-thg 11-08:00 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

NZD/USD 
09-thg 11-06:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 0.6936
 
SL: (A) 0.6894 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
RL: (B) 0.6936 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
Khoảng đích: 8 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Lá cờ
Chiều dài 29 nến
Xác định 13-thg 11-23:00

Mô hình Lá cờ được xác định tại 13-thg 11-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.6936 trong vòng 8 giờ tiếp theo.

 

GBP/JPY 
30-thg 10-12:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 150.0020
 
SL: (A) 148.0580 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 150.0020 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 26 nến
Xác định 13-thg 11-20:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 13-thg 11-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 150.0020 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/CAD 
06-thg 11-04:00 -> 14-thg 11-00:00
Mức đích: 1.6783
 
SL: (A) 1.6590 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.6783 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 95 nến
Xác định 13-thg 11-22:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 13-thg 11-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.6783 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *