chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 13-3-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

Core Inflation Rate YoY 13-thg 3-14:30

Inflation Rate YoY 13-thg 3-14:30

NAB Business Confidence 13-thg 3-02:30

Spring Budget 2018 13-thg 3-14:30

Westpac Consumer Confidence Change 13-thg 3-02:30

Westpac Consumer Confidence Index 13-thg 3-02:30

Thời gian Báo cáo: 13-thg 3-2018 00:15 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
20-thg 2-02:00 -> 13-thg 3-01:00
Mức đích: 1.2352
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 292 nến
Xác định 12-thg 3-21:00

Tiếp cận mức Kháng cự của 1.2352 được xác định tại 12-thg 3-21:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY
07-thg 3-23:00 -> 13-thg 3-01:00
Mức đích: 106.2343
SL: (B) 106.2343 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 106.6477 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 13-thg 3-01:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 106.2343 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
07-thg 3-23:00 -> 13-thg 3-01:00
Mức đích: 1.3920
SL: (B) 1.3891 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3920 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 13-thg 3-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3920 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
05-thg 3-15:00 -> 13-thg 3-01:00
Mức đích: 0.9451
RL: (A) 0.9509 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 18 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 80 nến
Xác định 12-thg 3-17:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 12-thg 3-17:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 18 giờ tiếp theo đối với 0.9451.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CAD
07-thg 2-12:00 -> 13-thg 3-04:00
Mức đích: 1.2730
SL: (A) 1.2615 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3001 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 90 nến
Xác định 09-thg 3-16:00

Mô hình Kênh đi Lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 09-thg 3-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.2730.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

NZD/USD
23-thg 2-08:00 -> 13-thg 3-04:00
Mức đích: 0.7251
SL: (A) 0.7251 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.7323 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 32 nến
Xác định 12-thg 3-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 12-thg 3-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7251 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/JPY
06-thg 3-10:00 -> 13-thg 3-01:00
Mức đích: 148.5490
SL: (A) 147.4860 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 148.5490 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 11 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 62 nến
Xác định 12-thg 3-16:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 12-thg 3-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 148.5490 trong vòng 11 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/JPY
07-thg 3-01:00 -> 13-thg 3-01:00
Mức đích: 131.8935
SL: (A) 130.9670 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 131.8935 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 10 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 51 nến
Xác định 12-thg 3-19:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 12-thg 3-19:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 131.8935 trong vòng 10 giờ tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *