chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 13-2-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

Inflation Rate YoY 13-thg 2-11:30

NAB Business Confidence 13-thg 2-02:30

Thời gian Báo cáo: 13-thg 2-2018 00:25 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
07-thg 2-22:00 -> 13-thg 2-01:00
Mức đích: 1.2302
SL: (B) 1.2281 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.2302 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 13-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2302 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY
01-thg 2-20:00 -> 13-thg 2-01:00
Mức đích: 109.7675
SL: (A) 108.0465 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 109.7675 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 124 nến
Xác định 12-thg 2-22:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 12-thg 2-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 109.7675 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/USD
10-thg 1-12:00 -> 13-thg 2-04:00
Mức đích: 1.3639
Khoảng đích: 11 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 91 nến
Xác định 09-thg 2-20:00

Phá vỡ mức Hỗ trợ của 1.3836 tại 09-thg 2-20:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
07-thg 2-22:00 -> 13-thg 2-01:00
Mức đích: 0.9408
SL: (B) 0.9377 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9408 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 13-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9408 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
31-thg 1-10:00 -> 13-thg 2-01:00
Mức đích: 1.2689
SL: (A) 1.2557 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.2689 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 149 nến
Xác định 12-thg 2-15:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 12-thg 2-15:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2689 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

 

NZD/USD
30-thg 1-00:00 -> 13-thg 2-04:00
Mức đích: 0.7302
SL: (A) 0.7232 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.7277 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 24 nến
Xác định 13-thg 2-00:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 13-thg 2-00:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 0.7302.
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

 

EUR/JPY
07-thg 2-07:00 -> 13-thg 2-01:00
Mức đích: 133.7495
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 46 nến
Xác định 12-thg 2-19:00

Tiếp cận mức Kháng cự của 133.7495 được xác định tại 12-thg 2-19:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/CHF
17-thg 1-04:00 -> 13-thg 2-04:00
Mức đích: 1.1620
SL: (A) 1.1447 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.1620 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 4 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 69 nến
Xác định 12-thg 2-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 12-thg 2-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1620 trong vòng 4 ngày tiếp theo.

 

GBP/CHF
24-thg 1-04:00 -> 13-thg 2-04:00
Mức đích: 1.3242
SL: (A) 1.2914 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.3242 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 41 nến
Xác định 12-thg 2-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 12-thg 2-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3242 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

EUR/CAD
30-thg 1-07:00 -> 13-thg 2-01:00
Mức đích: 1.5563
SL: (A) 1.5405 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
RL: (B) 1.5563 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng lên
Chiều dài 175 nến
Xác định 12-thg 2-17:00

Mô hình Tam giác Hướng lên được xác định tại 12-thg 2-17:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.5563 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *