chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 13-11-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 13-thg 11-2017 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
08-thg 11-14:30 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 1.1623
 
SL: (A) 1.1623 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.1678 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 6 giờ
 
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 65 nến
Xác định 10-thg 11-19:30

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 10-thg 11-19:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1623 trong vòng 6 giờ tiếp theo.

 

USD/JPY 
30-thg 10-00:00 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 114.0650
 
SL: (A) 113.1100 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 114.0650 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 7 giờ
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 20 nến
Xác định 10-thg 11-08:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 10-thg 11-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 114.0650 trong vòng 7 giờ tiếp theo.

 

GBP/USD 
07-thg 11-22:00 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 1.3214
 
SL: (B) 1.3169 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.3214 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 11-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3214 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD 
23-thg 10-12:00 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 0.7627
 
SL: (A) 0.7627 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 0.7695 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 47 nến
Xác định 10-thg 11-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 10-thg 11-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7627 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF 
07-thg 11-22:00 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 0.9976
 
SL: (B) 0.9945 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9976 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 11-00:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9976 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

NZD/USD 
06-thg 11-09:00 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 0.6900
 
SL: (A) 0.6921 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 0.6954 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 17 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 67 nến
Xác định 10-thg 11-20:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 10-thg 11-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 17 giờ tiếp theo đối với 0.6900. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/JPY 
09-thg 11-00:30 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 148.8425
 
SL: (A) 148.8425 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 149.8760 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 7 giờ
 
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 53 nến
Xác định 10-thg 11-23:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 10-thg 11-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 148.8425 trong vòng 7 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

EUR/CHF 
01-thg 11-20:00 -> 11-thg 11-00:00
Mức đích: 1.1643
 
SL: (A) 1.1558 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.1620 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 121 nến
Xác định 10-thg 11-19:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 10-thg 11-19:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.1643. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *