chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 12-4-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

JPY BOJ Gov Kuroda Speaks

Thời gian Báo cáo: 10-thg 4-2018 01:16 EEST

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 09-thg 3-00:00 -> 12-thg 4-00:00
Khoảng đích: 23 giờ
Khoảng Hàng ngày
Mô hình Nến Liên tiếp
Chiều dài 4 nến
Xác định 12-thg 4-00:00

EUR/USD đã trải qua 4 nến tăng giá liên tiếp. Biến động giá giảm giá khả thi để theo dõi.

 

USD/JPY
23-thg 3-16:00 -> 12-thg 4-04:00
Mức đích: 106.2821
SL: (A) 106.6190 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 107.3990 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 4-16:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 11-thg 4-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 106.2821.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
06-thg 4-00:00 -> 12-thg 4-02:00
Mức đích: 1.4145
SL: (A) 1.4146 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.4223 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 49 nến
Xác định 11-thg 4-15:00

Mô hình Kênh đi Lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 11-thg 4-15:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 5 giờ tiếp theo đối với 1.4145.

 

AUD/USD
05-thg 4-00:00 -> 12-thg 4-02:00
Mức đích: 0.7765
SL: (A) 0.7745 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.7765 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 23 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 78 nến
Xác định 11-thg 4-23:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 11-thg 4-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7765 trong vòng 23 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
06-thg 4-23:00 -> 12-thg 4-02:00
Mức đích: 0.9591
SL: (B) 0.9566 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9591 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 12-thg 4-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9591 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
06-thg 4-15:00 -> 12-thg 4-01:30
Mức đích: 1.2622
SL: (A) 1.2545 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.2622 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 112 nến
Xác định 11-thg 4-21:30

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 11-thg 4-21:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.2622 trong vòng 15 giờ tiếp theo.

 

NZD/USD
10-thg 4-10:45 -> 12-thg 4-01:15
Mức đích: 0.7379
SL: (A) 0.7345 TP cuối cùng của Mô hình Hình chữ nhật
RL: (B) 0.7379 TP cuối cùng của Mô hình Hình chữ nhật
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chữ nhật
Chiều dài 104 nến
Xác định 11-thg 4-23:45

Mô hình Hình chữ nhật được xác định tại 11-thg 4-23:45. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7379 trong vòng 7 giờ tiếp theo.

 

EUR/JPY
09-thg 3-04:00 -> 12-thg 4-04:00
Mức đích: 132.7202
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 90 nến
Xác định 10-thg 4-08:00

Phá vỡ mức Kháng cự của 131.7125 tại 10-thg 4-08:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/CAD
10-thg 4-03:00 -> 12-thg 4-01:15
Mức đích: 1.5631
SL: (A) 1.5534 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.5631 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 10 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 134 nến
Xác định 12-thg 4-00:15

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 12-thg 4-00:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.5631 trong vòng 10 giờ tiếp theo.

 

GBP/CAD
04-thg 4-18:00 -> 12-thg 4-01:30
Mức đích: 1.7762
SL: (A) 1.7832 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 1.7911 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 191 nến
Xác định 11-thg 4-20:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống đã vượt qua đường hỗ trợ tại 11-thg 4-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.7762.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *