chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 12-3-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Thời gian Báo cáo: 12-thg 3-2018 00:16 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
31-thg 1-08:00 -> 12-thg 3-04:00
Mức đích: 1.2155
SL: (A) 1.2155 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.2446 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 114 nến
Xác định 08-thg 3-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 08-thg 3-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2155 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
06-thg 3-23:00 -> 12-thg 3-01:00
Mức đích: 107.0377
SL: (B) 106.5513 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 107.0377 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 12-thg 3-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 107.0377 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD
22-thg 2-05:00 -> 12-thg 3-01:00
Mức đích: 1.3910
SL: (A) 1.3782 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.3910 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 11 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 217 nến
Xác định 09-thg 3-13:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 09-thg 3-13:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3910 trong vòng 11 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
06-thg 3-23:00 -> 12-thg 3-01:00
Mức đích: 0.9530
SL: (B) 0.9499 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9530 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 12-thg 3-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9530 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
07-thg 2-12:00 -> 12-thg 3-04:00
Mức đích: 1.2730
SL: (A) 1.2615 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.3001 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 90 nến
Xác định 09-thg 3-16:00

Mô hình Kênh đi Lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 09-thg 3-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.2730.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF
26-thg 2-11:00 -> 12-thg 3-01:00
Mức đích: 1.1742
SL: (A) 1.1678 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.1742 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 175 nến
Xác định 09-thg 3-21:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 3-21:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1742 trong vòng 5 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *