chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 12-2-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Thời gian Báo cáo: 12-thg 2-2018 00:15 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
06-thg 2-22:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 1.2228
SL: (B) 1.2228 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.2273 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 10-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2228 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
06-thg 2-11:30 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 109.2480
SL: (A) 108.0465 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 109.2480 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 19 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 122 nến
Xác định 09-thg 2-23:30

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 09-thg 2-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 109.2480 trong vòng 19 giờ tiếp theo.

 

GBP/USD
07-thg 2-05:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 1.3987
SL: (A) 1.3765 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
RL: (B) 1.3987 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
Khoảng đích: 7 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Lá cờ
Chiều dài 29 nến
Xác định 09-thg 2-22:00

Mô hình Lá cờ được xác định tại 09-thg 2-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3987 trong vòng 7 giờ tiếp theo.

 

AUD/USD
17-thg 1-12:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 0.7863
SL: (A) 0.7759 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 0.7908 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 4 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 63 nến
Xác định 09-thg 2-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 09-thg 2-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 4 ngày tiếp theo đối với 0.7863.
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

 

USD/CHF
19-thg 1-20:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 0.9470
SL: (A) 0.9358 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.9470 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 51 nến
Xác định 09-thg 2-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 09-thg 2-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.9470 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/JPY
06-thg 2-15:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 152.7595
SL: (A) 148.9450 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 152.7595 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 18 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 116 nến
Xác định 09-thg 2-23:30

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 09-thg 2-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 152.7595 trong vòng 18 giờ tiếp theo.

 

EUR/JPY
06-thg 2-23:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 134.1730
SL: (A) 131.9875 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 134.1730 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 14 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 99 nến
Xác định 09-thg 2-22:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 09-thg 2-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 134.1730 trong vòng 14 giờ tiếp theo.

 

EUR/CHF
02-thg 2-05:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 1.1447
SL: (A) 1.1447 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1521 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 92 nến
Xác định 09-thg 2-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 09-thg 2-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1447 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/CHF
06-thg 2-11:30 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 1.3120
SL: (A) 1.2914 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.3120 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 18 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 120 nến
Xác định 09-thg 2-22:30

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 09-thg 2-22:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3120 trong vòng 18 giờ tiếp theo.

 

EUR/CAD
17-thg 1-04:00 -> 10-thg 2-00:00
Mức đích: 1.5571
SL: (A) 1.5375 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.5571 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 61 nến
Xác định 09-thg 2-00:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 2-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.5571 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *