chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 11-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

ECB Monetary Policy Meeting Accounts 11-thg 1-14:30

Full Year GDP Growth 11-thg 1-11:00

NAB Business Confidence 11-thg 1-02:30

Thời gian Báo cáo: 11-thg 1-2018 01:06 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
22-thg 12-16:00 -> 11-thg 1-04:00
Mức đích: 1.1916
SL: (A) 1.1916 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.2018 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 31 nến
Xác định 11-thg 1-00:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 11-thg 1-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1916 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
05-thg 1-23:00 -> 11-thg 1-01:00
Mức đích: 111.2333
SL: (B) 111.2333 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 111.5797 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 11-thg 1-01:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 111.2333 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
15-thg 12-08:00 -> 11-thg 1-04:00
Mức đích: 1.3461
RL: (A) 1.3583 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 52 nến
Xác định 09-thg 1-12:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 09-thg 1-12:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.3461.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
21-thg 12-12:00 -> 11-thg 1-04:00
Mức đích: 0.9751
SL: (A) 0.9745 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.9842 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 36 nến
Xác định 10-thg 1-16:00

Mô hình Kênh đi Lên đã vượt qua đường hỗ trợ tại 10-thg 1-16:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 0.9751.
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

NZD/USD
05-thg 1-15:00 -> 11-thg 1-01:00
Mức đích: 0.7230
SL: (A) 0.7181 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 0.7230 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 11 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 42 nến
Xác định 10-thg 1-23:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 10-thg 1-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 0.7230 trong vòng 11 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/CHF
18-thg 12-12:00 -> 11-thg 1-04:00
Mức đích: 1.1779
SL: (A) 1.1684 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
RL: (B) 1.1779 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
Khoảng đích: 20 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng lên
Chiều dài 46 nến
Xác định 09-thg 1-12:00

Mô hình Tam giác Hướng lên được xác định tại 09-thg 1-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1779 trong vòng 20 giờ tiếp theo.

 

GBP/CHF
09-thg 1-03:45 -> 11-thg 1-01:00
Mức đích: 1.3189
SL: (A) 1.3189 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.3223 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 10 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 132 nến
Xác định 11-thg 1-00:30

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 11-thg 1-00:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3189 trong vòng 10 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CAD
12-thg 12-00:00 -> 11-thg 1-04:00
Mức đích: 1.5139
SL: (A) 1.4819 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.5139 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 73 nến
Xác định 10-thg 1-00:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 10-thg 1-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.5139 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi RSI trên 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *