chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 10-4-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới 

NAB Business Confidence 10-thg 4-04:30

Thời gian Báo cáo: 10-thg 4-2018 01:15 EEST

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
05-thg 4-07:30 -> 10-thg 4-01:00
Mức đích: 1.2262
SL: (A) 1.2262 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.2331 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 8 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 80 nến
Xác định 09-thg 4-20:30

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 4-20:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2262 trong vòng 8 giờ tiếp theo.

 

USD/JPY
09-thg 3-12:00 -> 10-thg 4-04:00
Mức đích: 105.6590
SL: (A) 105.6590 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 107.4930 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 80 nến
Xác định 06-thg 4-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 06-thg 4-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 105.6590 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

GBP/USD
04-thg 4-23:00 -> 10-thg 4-01:00
Mức đích: 1.4142
SL: (B) 1.4116 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.4142 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 10-thg 4-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.4142 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF
02-thg 4-06:00 -> 10-thg 4-01:00
Mức đích: 0.9545
Khoảng đích: 13 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Hỗ trợ
Chiều dài 89 nến
Xác định 09-thg 4-17:00

Phá vỡ mức Hỗ trợ của 0.9575 tại 09-thg 4-17:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/JPY
05-thg 4-15:45 -> 10-thg 4-01:00
Mức đích: 151.4965
SL: (A) 150.6445 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 151.4965 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 14 giờ
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 175 nến
Xác định 10-thg 4-00:15

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 10-thg 4-00:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 151.4965 trong vòng 14 giờ tiếp theo.

 

EUR/CHF
20-thg 3-08:00 -> 10-thg 4-04:00
Mức đích: 1.1805
SL: (A) 1.1764 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
RL: (B) 1.1805 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng lên
Chiều dài 48 nến
Xác định 09-thg 4-16:00

Mô hình Tam giác Hướng lên được xác định tại 09-thg 4-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1805 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *