chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 10-11-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 10-thg 11-2017 00:15 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
06-thg 11-23:15 -> 10-thg 11-00:15
Mức đích: 1.1590
 
SL: (A) 1.1590 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.1655 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 18 giờ
 
Khoảng 15 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 228 nến
Xác định 09-thg 11-23:15

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 11-23:15. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1590 trong vòng 18 giờ tiếp theo.

 

USD/JPY 
06-thg 11-19:30 -> 10-thg 11-00:30
Mức đích: 114.0650
 
SL: (A) 113.0920 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 114.0650 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 17 giờ
 
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 108 nến
Xác định 09-thg 11-23:30

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 09-thg 11-23:30. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 114.0650 trong vòng 17 giờ tiếp theo.

 

GBP/USD 
31-thg 10-07:00 -> 10-thg 11-01:00
Mức đích: 1.3185
 
SL: (A) 1.3085 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.3153 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 134 nến
Xác định 09-thg 11-20:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 09-thg 11-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.3185. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD 
20-thg 10-20:00 -> 10-thg 11-04:00
Mức đích: 0.7627
 
SL: (A) 0.7627 TP cuối cùng của Mô hình Đầu và Vai
RL: (B) 0.7694 TP cuối cùng của Mô hình Đầu và Vai
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Đầu và Vai
Chiều dài 46 nến
Xác định 09-thg 11-20:00

Mô hình Đầu và Vai được xác định tại 09-thg 11-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7627 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

USD/CHF 
06-thg 11-22:00 -> 10-thg 11-00:00
Mức đích: 0.9929
 
SL: (B) 0.9929 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 0.9952 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 10-thg 11-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9929 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

NZD/USD 
02-thg 11-16:00 -> 10-thg 11-01:00
Mức đích: 0.6893
 
SL: (A) 0.6893 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.6980 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 17 giờ
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 79 nến
Xác định 09-thg 11-16:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 11-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.6893 trong vòng 17 giờ tiếp theo.

 

EUR/JPY 
26-thg 10-17:00 -> 10-thg 11-01:00
Mức đích: 131.4000
 
SL: (A) 131.4000 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 132.2320 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 192 nến
Xác định 09-thg 11-22:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 09-thg 11-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 131.4000 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

EUR/CHF 
19-thg 10-16:00 -> 10-thg 11-04:00
Mức đích: 1.1543
 
SL: (A) 1.1543 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1620 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 52 nến
Xác định 09-thg 11-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 09-thg 11-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.1543 trong vòng 3 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *