chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 10-10-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Thời gian Báo cáo: 10-thg 10-2017 01:14 EEST

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD 
14-thg 9-00:00 -> 10-thg 10-04:00
Mức đích: 1.1823
 
SL: (A) 1.1670 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1776 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 63 nến
Xác định 09-thg 10-04:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 09-thg 10-04:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.1823.

 

USD/JPY 
21-thg 9-12:00 -> 10-thg 10-04:00
Mức đích: 112.3240
 
SL: (A) 112.3240 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 113.4400 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 19 giờ
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 33 nến
Xác định 09-thg 10-04:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 10-04:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.3240 trong vòng 19 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
25-thg 9-06:00 -> 10-thg 10-01:00
Mức đích: 1.3194
 
SL: (A) 1.3027 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.3292 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 196 nến
Xác định 09-thg 10-15:00

Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 09-thg 10-15:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.3194. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

AUD/USD 
29-thg 9-13:00 -> 10-thg 10-01:00
Mức đích: 0.7733
 
SL: (A) 0.7733 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 0.7768 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 109 nến
Xác định 10-thg 10-00:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 10-thg 10-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7733 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF 
15-thg 9-08:00 -> 10-thg 10-04:00
Mức đích: 0.9671
 
SL: (A) 0.9671 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.9837 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 57 nến
Xác định 09-thg 10-08:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 10-08:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.9671 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

USD/CAD 
12-thg 9-04:00 -> 10-thg 10-04:00
Mức đích: 1.2465
 
SL: (A) 1.2465 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
RL: (B) 1.2601 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng lên
Khoảng đích: 4 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng lên
Chiều dài 73 nến
Xác định 09-thg 10-04:00

Mô hình Hình chêm Hướng lên được xác định tại 09-thg 10-04:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2465 trong vòng 4 ngày tiếp theo.

 

GBP/JPY 
14-thg 9-20:00 -> 10-thg 10-04:00
Mức đích: 151.5810
 
SL: (A) 146.9430 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 151.5810 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 61 nến
Xác định 09-thg 10-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 09-thg 10-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 151.5810 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

EUR/JPY 
18-thg 9-04:00 -> 10-thg 10-04:00
Mức đích: 131.8440
 
SL: (A) 131.8440 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
RL: (B) 132.7700 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
 
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 51 nến
Xác định 09-thg 10-04:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống được xác định tại 09-thg 10-04:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 131.8440 trong vòng 2 ngày tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *