chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 10-1-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Balance of Trade 10-thg 1-11:30

ECB Non-Monetary Policy Meeting 10-thg 1-10:00

NAB Business Confidence 10-thg 1-02:30

Thời gian Báo cáo: 10-thg 1-2018 00:14 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
29-thg 12-22:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 1.1948
SL: (A) 1.1916 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1971 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 101 nến
Xác định 09-thg 1-23:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 09-thg 1-23:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 2 ngày tiếp theo đối với 1.1948.

 

USD/JPY
08-thg 12-00:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 112.0560
SL: (A) 112.0560 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 113.3875 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 77 nến
Xác định 08-thg 1-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 08-thg 1-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 112.0560 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD
15-thg 12-08:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 1.3461
SL: (A) 1.3523 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.3583 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 52 nến
Xác định 09-thg 1-12:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường hỗ trợ tại 09-thg 1-12:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 3 ngày tiếp theo đối với 1.3461.
Được hỗ trợ bởi RSI dưới 60

 

USD/CHF
18-thg 12-08:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 0.9856
SL: (A) 0.9745 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 41 nến
Xác định 08-thg 1-12:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 08-thg 1-12:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 15 giờ tiếp theo đối với 0.9856.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
04-thg 1-18:30 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 1.2398
SL: (A) 1.2398 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 1.2478 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 15 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 107 nến
Xác định 09-thg 1-22:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 1-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2398 trong vòng 15 giờ tiếp theo.

 

NZD/USD
15-thg 12-04:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 0.7073
SL: (A) 0.7073 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
RL: (B) 0.7187 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Lên
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Lên
Chiều dài 55 nến
Xác định 09-thg 1-20:00

Mô hình Kênh đi Lên được xác định tại 09-thg 1-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 0.7073 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

EUR/CHF
18-thg 12-12:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 1.1779
SL: (A) 1.1684 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
RL: (B) 1.1779 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng lên
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng lên
Chiều dài 46 nến
Xác định 09-thg 1-12:00

Mô hình Tam giác Hướng lên được xác định tại 09-thg 1-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1779 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/CAD
13-thg 12-08:00 -> 10-thg 1-00:00
Mức đích: 1.7032
SL: (A) 1.6759 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.7032 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 59 nến
Xác định 08-thg 1-16:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 08-thg 1-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.7032 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *