Liên hệ

  • Email : kemvuive.vangsaigon@gmail.com
  • Điện thoại: 0908950768 - 0986272480 Zalo - Viber
  • Skype : Kếm Vô Danh
  • Địa chỉ: Quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đây là tài liệu về truyền thông tiếp thị và không bao gồm (và không nên được hiểu là có bao gồm) một lời tư vấn đầu tư hoặc một đề xuất đầu tư, một lời đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Kẽm không xem xét các mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của bạn. Kẽm không đại diện và chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ khoản mất mát nào gây ra bởi bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên đề xuất, dự báo hoặc thông tin khác do Kẽm đề suất, hoặc một bên thứ ba, hoặc do bên khác cung cấp. Tài liệu này không được chuẩn bị theo các quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy sự độc lập trong nghiên cứu đầu tư và do đó sẽ không bị cấm trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư. Tất cả các ý kiến thể hiện đều có thể thay đổi mà không báo trước. Mọi ý kiến có thể là ý kiến cá nhân của tác giả và có thể không phản ánh ý kiến của Kẽm.

Giao dịch có trách nhiệm

Hợp đồng Chênh lệch (‘CFDs’) là sản phẩm tài chính phức tạp được giao dịch ký quỹ. Giao dịch CFD mang mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể hoạt động mang lại cả lợi thế và bất lợi cho bạn. Do đó, CFD có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư vì bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư của mình. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn chấp nhận thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, bạn cần bảo đảm rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan, có tính đến mục tiêu đầu tư và trình độ kinh nghiệm của bạn. Hoạt động CFD trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn cố định. Do đó, một vị thế CFD sẽ đáo hạn vào ngày bạn chọn để đóng một vị thế mở hiện tại. Hãy tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần thiết.